Projekty drogowe Oferta

Oferujemy wykonanie projektów tymczasowych i docelowych (stałych) organizacji ruchu wraz z ich wdrażaniem na parkingach, drogach wewnętrznych, gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych. Przygotowujemy projekty organizacji ruchu zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz potrzebami Zamawiających. Zapewniamy kompleksowe rozwiązania organizacji ruchu począwszy od projektu po wykonawstwo (wprowadzenie w terenie).

Zamów projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas robót w pasie drogowym związanych między innymi z:

 • Budową, przebudową lub remontem odcinka drogi, skrzyżowania dróg, chodnika, ścieżki rowerowej, miejsc postojowych,
 • Koniecznością zamknięcia drogi i wyznaczenia odpowiedniego objazdu,
 • Budową zjazdów indywidualnych i publicznych,
 • Budową przyłączy do budynków sieci wodociągowej, ciepłowniczej, gazowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
 • Budową lub rozbiórką budynków w sąsiedztwie drogi,
 • Ustawieniem dźwigu, podnośnika, kontenera na gruz,
 • Postawieniem rusztowania (naprawa elewacji budynku).

Ponadto oferujemy wykonywanie projektów budowy lub przebudowy:

 • Dróg wewnętrznych, gminnych i powiatowych,
 • Zjazdów indywidualnych i publicznych,
 • Parkingów,
 • Utwardzonych placów.

Zapewniamy pełne załatwienie formalności od pozyskania niezbędnych map: zasadniczych, ewidencyjnych lub do celów projektowych oraz wszystkich uzgodnień branżowych, po skuteczne zgłoszenie robót budowlanych lub uzyskanie pozwoleni na budowę.

Projekty wykonywane są przez wykwalifikowaną kadrę z uprawnieniami budowlanymi do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń. Nasi pracownicy posiadają wieloletnie doświadczenie przy wykonywaniu oferowanego zakresu prac. Gwarantujemy terminowość i profesjonalizm.


Zapytania ofertowe prosimy przesyłać:

Email: projektdrogowy@interia.pl

Projektant: 602 309 454

Projekt tymczasowej organizacji ruchu

Przebudowa drogi gminnej klasy D, nr 100252K - ul.Górniczej w Libiążu. Zaprojektowano wieloetapowy projekt pozwalający wykonać wszystkie roboty drogowe, m.in. wprowadzono ruch jednokierunkowy na ul.Górniczej i wyznaczono objazd.

Projekt tymczasowej organizacji ruchu

Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 601668K - ul.Krakowskiej w Zelkowie. Zaprojektowano zamknięcie odcinka drogi gminnej oraz wyznaczono i odpowiednio oznakowano objazd drogą powiatową.

Projekt tymczasowej organizacji ruchu

Przebudowa części DP nr 1026K na odcinku Oblaszki – Regulice. Zaprojektowano zamknięcie odcinka drogi powiatowej oraz wyznaczono i odpowiednio oznakowano dwa objazdy: dla samochodów do wysokości 3,0 i powyżej 3,0m.

Projekt tymczasowej organizacji ruchu

Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 953 Skawina - Kalwaria Zebrzydowska w Skawinie o długości 505m. W ramach projektu wykonano zważenie jedni do jednego pasa ruchu i zaprojektowano program sygnalizacji świetlnej sterującej ruchem.

Projekt tymczasowej organizacji ruchu

Przebudowa istniejącego zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 781 - ul.Szpitalna w Chrzanowie. Projekt zakłada zwężenie jezdni i zajęcie chodnika na czas prowadzenia robót związanych z przebudową zjazdu.

Projekt stałej organizacji ruchu

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 780 w Libiążu wraz z budową zjazdu publicznego. Projekt przedstawia oznakowanie drogi wojewódzkiej po wykonaniu pasa środkowego na jezdni drogi wojewódzkiej.

Projekt stałej organizacji ruchu

Poprawa bezpieczeństwa na drodze wewnętrznej - ul.Dąbrowskiego na odc. od ul.Kruczkowskiego do ul.Dworcowej w Trzebini. Zaprojektowano lustro drogowe poprawiające wzajemną widoczność pojazdów.

Projekt stałej organizacji ruchu

Ustawienie znaków drogowskazowych do obiektów turystycznych w Gminie Trzebinia na drodze wojewódzkiej nr 791 w miejscowości Myślachowice.

Budowa zjazdu publicznego z drogi powiatowej

Opracowano dokumentację wraz z wszystkim formalnościami pozwalającą na budowę zjazdu publicznego z drogi powiatowej na działkę prywatną.